Joghurt

pasturiséiert an homogeniséiert

garanteiert haltbar 14 Deeg

  • 150g  6 ST. / Karton
  • Ärdbier / Vanill / Molbier / Natur

500g Becher / natur

An wei engen Geschäfter kennt dir ons Produkter kaafen